panarabizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Panarabizm

Definicja Panarabizm: ideologia i ruch społ.-
-polit. stawiający sobie za cel zjednoczenie świata arab. Początki p. pojawiły się w Syrii pod koniec XIX w. w formie ruchu narodowowyzwoleńczego przeciw panowaniu tur. i mocarstw euro. Rozwijał się wspólnie z powstawaniem niezależnych krajów arab., aczkolwiek idea wspólnego terytorium od Oceanu Atlantyckiego do Zatoki Perskiej przybierała różne formy, od powstania unitarnego państwa, przez federacje do konfederacji. Wyrazem p. stała się Liga Krajów Arabskich z 1945 i kilkakrotnie zawierane krótkotrwałe unie, na przykład egipsko-syryjska (1958-1961), jordańsko-iracka (1958), egipsko--syryjsko-libijska (1971). Elementami integrującymi w p. była w pierwszej kolejności kult., bliskość językowa, a również pojawienie się Izraela. Jednak te impulsy nie stały się wystarczającymi, aby przezwyciężyć podziały wynikające z odmiennych interesów i sporów terytorialnych i ideologicznych. W latach 70. p. przybrał rel. charakter, gdy w polityce przywódcy Libii M. Kadafiego i
w Iranie Chomeiniego, islam rozpoczął być interpretowany jako zasadniczy obiekt prawa i mechanizmu polit. Fundamentalizm rel. nie przyczynił się jednak do większej jedności arab., a wprost przeciwne stał się źródłem nowych konfliktów na terytorium. Oprócz tego te idee wykraczają już poza tradycyjny, silnie świecki p., bo odnoszą się do całej społ. wyznawców islamu, czyli nie Arabów również. Stąd słuszniejsze tu jest ustalenie panislamizm

Czym jest panarabizm znaczenie w Słownik P .