panamerykanizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Panamerykanizm

Definicja Panamerykanizm: ruch społ. i polit. powstał najpierw XIX w., w czasie walk narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej przeciw hiszp. panowaniu. Pierwszym krokiem był Panamski Kongres Krajów Amerykańskich z 1826, który wiązał się z ideami zapobiegania groźbie interwencji euro. poprzez zjednoczenie wysiłków obu kontynentów. Takim założeniom odpowiadała także Monroe doktryna. Dla USA p. oznaczał prawo do interwencji i kontroli nad postępem Ameryki Łacińskiej, zgodnie ze własnymi interesami. Temu także służył postęp ruchu p. i następne narady, począwszy od 1889 w Waszyngtonie i utworzenie OPA w 1948. Z końcem lat 60. pośród krajów latynoamer. zaczęło dominować niezadowolenie z paternalistycznej roli USA i neokolonializmu. Przypadek uległa zmianie w latach 90., gdy zbiegły się przemiany w polityce USA i państw Ameryki ?Xac. Obie strony wyraziły chęć rozwoju integr. mechanizmów, z zamierzeniem utworzenia wolnego rynku obu Ameryk i ułożenia współpracy na zasadach poszanowania interesów każdej ze stron. Zobacz także: NAFTA, FTAA

Czym jest panamerykanizm znaczenie w Słownik P .