panafrykanizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Panafrykanizm

Definicja Panafrykanizm: ideologia i ruch polit. afryk. działaczy polit., będący wyrazem dążenia do emancypacji, jedności i solidarności całego kontynentu. Początki p. sięgają końca XIX w. Pierwsza narada z 1900 w Londynie nie przyniosła znacznych rezultatów, dopiero w 1921 odbył się I Kongres Panafrykański, który zaczął moment rosnącego nacisku na instytucje, takie jak Liga Narodów i na państwa kolonialne, aby zaakcentować w ten sposób problem czarnej ludności. Ważne znaczenie dla tych działań miał V Kongres
z 1945, który wystosował Apel do narodów kolonialnych i zależnych Afryki, stawiając postulat niepodległości, lecz i jedności Afryki w ramach unii krajów afrykańskich i z fundamentem w animistycznych rel. kontynentu, wyznawanych poprzez 60% ludności, będących nie tylko zespołem wierzeń, lecz i wspólnych wartości, kult., zwyczajów. Nawiązywano do historii średniow. krajów afryk., imperiów obejmujących ogromne obszary przed najazdem Europejczyków i kolonizacją. Idea ta napotkała jednak trudności, tworzące się państwa afryk. zaczęły dzielić interesy polit.-gosp., założenia ideol. Część przywódców widziała przy tym Afrykę jako jedno ogromne kraj federacyjne, część jako konfederację suwerennych państw. Stosunkowo uzyskiwania niepodległości poprzez następne państwa, umacniania się państwowości, jedność afryk. przysłoniły konflikty międzypaństw., wojny o granice, dostęp do surowców i jedyną możliwą formułą współpracy stała się organizacja regionalna, utworzona w 1963 OJA

Czym jest panafrykanizm znaczenie w Słownik P .