palestyński problem co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Problem Palestyński

Definicja Palestyński Problem: jeden z najpoważniejszych problemów międzynar. po
II wojnie świat. związany z podzieleniem w 1948 Palestyny pomiędzy nar. arab. i żyd. Utworzenie Izraela, do którego napływała tłumnie ludność żyd. z całego świata zrodziło arabsko-izraelski konflikt trwający do czasów aktualnych. W rezultacie z blisko 4 mln Palestyńczyków powyżej połowa była uchodźcami. Mimo apeli ONZ, nacisku społeczności międzynarodowej polityka Izraela była jednoznaczna, a rozwiązanie problemu mogło tylko bazować na asymilacji Palestyńczyków w ramach innych nar. arab. Pales-tyńczycy jednak podjęli walkę, wykorzy- stując wszystkie formy, łącznie z terroryzmem. Wydzielone obozy uchodźców stały się problemem dla innych państw, stąd gdyż wywodziły się zbrojne akcje, co natomiast owocowało agresją Izraela. Na czele ruchu wyzwolenia stanął J. Arafat przewodniczący OWP. Palestyńczycy stali się również elementem polityki antyizraelskiej krajów arab., a nawet jednym ze składników konfliktu Wschód-Zachód i rywalizacji mocarstw na Bliskim Wschodzie. Okupacja ziem arab. poprzez Izrael zaowocowała u schyłku lat 80. intifadą i uświadomieniem politykom, Iż p.p. sam nie zniknie. 40 lat walki o prawo do ojczystej ziemi świadczyło o sile ruchu. W atmosferze rosnącego odprężenia międzynar. Izrael i OWP zdecydowały się wejść na drogę dypl.
w rozwiązywaniu bliskowschodniego konfliktu. Efektem było podpisanie
w 1993 izraelsko-palestyńskiego porozumienia i utworzenie Autonomii Palestyńskiej, co nie stanowi jednak ostatecznego rozwiązania problemu

Czym jest palestyński problem znaczenie w Słownik P .