pacyfizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pacyfizm

Definicja Pacyfizm: idea głosząca konieczność likwidacji albo ograniczenia wojen i zapewnienia trwałego pokoju; ruch społ.-polit. propagujący ideę p. i dążący do jej realizacji. Nie to jest konkretna doktryna polityczna, lecz przekonanie, Iż wszystkie wojny są moralnie nie do zaakceptowania. Pogląd ten dopiero w XIX i XX w. upowszechnił się i sformalizował w formie ruchu pokojowego, organizacji
i stowarzyszeń. Od 1901 zaczęto przyznawać Pokojową Nagrodę Nobla. Aktualnie można wyróżnić kierunki p. odmienne pod względem wyznawanych zasad. P. radykalny, absolutny apeluje o całkowitą rezygnację ze stosowania jakiejkolwiek przemocy, nawet w obronie własnej. Regularnie wynika z nakazów rel., charakterystycznych dla tak zwany kościołów pokoju, na przykład kwakrów, mennonitów, adwentystów, Świadków Jehowy i dla hin-
duizmu, buddyzmu, konfucjanizmu.
W praktyce znaczy potępienie wszystkich wojen i zbrojeń, wyrażane jednak tylko w formie pokojowych apeli, marszów i w osobistej odmowie pełnienia służby wojsk. P. realistyczny, umiarkowany godzi się z faktem, że nie jest możliwe natychmiastowe wyeliminowanie wszystkich wojen, lecz zakłada konieczność stałego przeciwstawiania się im, zwalczania decyzji wykorzystywanych eskalacji przemocy albo wyścigowi zbrojeń. Nie jest jednolity, skupia ruchy pokojowe o różnym podłożu ideowym. Kluczowym obszarem aktywności jest pokonywanie broni jądrowej i innych broni masowej zagłady. Zobacz także: pokój, bezpieczeństwo, wojna, polemologia, badania nad pokojem

Czym jest pacyfizm znaczenie w Słownik P .