pacyfiku region co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Region Pacyfiku

Definicja Pacyfiku Region: państwa leżące w obszarze basenu Pacyfiku, obejmujące Azję Wsch. i oba kontynenty amer. Właściwością wyróżniającą tego regionu jest postęp gosp., widoczny z końcem XX w., pozwalający prognozować, że w kolejnym stuleciu może być to region decyzyjny
o gospodarce świat. i procesach polit. Do potężnej gospodarki USA i Japonii, zamożnej Australii dołączyły dynamicznie rozwijające się "azjatyckie tygrysy" i Chiny. W latach 90. stał się także widoczny rozwój ekon. w Ameryce ?Xac. W całym regionie zintensyfikowały się mechanizmy integracji gospodarczej. Powstała NAFTA, z docelową ideą utworzenia ogólnoamerykańskiego wolnego rynku FTAA, czemu sprzyja odrodzenie się struktur regionalnej integracji w Ameryce Łacińskiej (na przykład Mercosur, Pakt Andyjski). Działa ASEAN, pośród którego członków zrodziła się idea utworzenia natomiast azjat. wolnego rynku AFTA. Strukturą obejmującą cały obszar jest APEC. Obszar ten ma ogromne szanse na odgrywanie roli centrum świat., lecz jego przyszłość jest uzależniona od przezwyciężenia głębokich różnic w rozwoju poszczególnych krajów, utrzymania stabilnego rozwoju, co jak wykazały wydarzenia na rynkach azjatyckich z 1997/98 nie jest łatwe, zapobieżenia możliwym konfliktom polit., które nie tak dawno było tragiczną rzeczywistością tego regionu

Czym jest Pacyfiku region znaczenie w Słownik P .