pacta sunt servanda co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Servanda Sunt Pacta

Definicja Pacta Sunt Servanda: jedna z podst. norm w relacjach międzynarodowych, potwierdzana w wielu aktach prawa międzynar., począwszy od deklaracji londyńskiej z 1871, Paktu Ligi Narodów, do Karty NZ z 1945 i Deklaracji zasad prawa międzynar. z 1970. W konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów zapisano, Iż każda umowa jest wiążąca, powinna być wypełniona w dobrej wierze i nie można złamania umowy usprawiedliwiać postanowieniami prawa wewn. Zobacz umowa międzynarodowa

Czym jest pacta sunt servanda znaczenie w Słownik P .