osobowość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Osobowość

Definicja Osobowość: zestaw względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych; zespół warunków wewn. wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się do otoczenia; zespół psychologicznych systemów: na przykład tożsamość, mentalność, potrzeby, postawy, inteligencja, uznawane wartości, które wywołują, Iż człowiek jest zdolny do zarządzania własnym życiem, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe. Najnowsze ujęcia dot. o. akcentują, Iż wprawdzie cechy biofizyczne człowieka i zewn. wpływ są fundamentem o., lecz jej nie determinują. Z kolei decyzyjny wpływ na kształtowanie się o. ma aktywność samej jednostki

Czym jest osobowość znaczenie w Słownik O .