ordynacja wyborcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborcza Ordynacja

Definicja Ordynacja Wyborcza: nazwa ustawy regulującej całokształt zagadnień związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (w tym: zasady prawa wyborczego, podziału na okręgi wyborcze, trybu głosowania, mechanizm wyborczy) do parlamentu, organu samorządu terytorialnego i wyboru prezydenta. W Polsce obowiązują aktualnie: ustawa
z 28 V 1993. O.w. do Sejmu RP, ustawa
z 10 V 1991. O.w. do Senatu RP, ustawa
z 28 III 1990. O.w. do rad gmin i ustawa
z 7 IX 1990 o wyborze Prezydenta RP

Czym jest ordynacja wyborcza znaczenie w Słownik O .