okręg wyborczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborczy Okręg

Definicja Okręg Wyborczy: jednostka terytorialna państwa utworzona w celu przeprowadzenia wyborów do danego organu przedstawicielskiego. W Polsce tworzy się o.w. wielomandatowe. W wyborach do Sejmu w 1997 o.w. obejmował region województwa, prócz woj. warszawskiego
i katowickiego, gdzie w skład o.w. wchodzą ich części. Podziału na o.w. i określenia liczby posłów w nich wybieranych dokonuje się poprzez podzielenie liczby mieszkańców państwie poprzez liczbę posłów wybieranych w o.w. Informację o o.w. podaje się do informacje wyborcom danego o.w. w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów

Czym jest okręg wyborczy znaczenie w Słownik O .