odpowiedzialność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konstytucyjna Odpowiedzialność

Definicja Odpowiedzialność Konstytucyjna: przewidziane prawem (z reguły konstytucyjnym) skutki wyciągane w relacji do osób zajmujących wysokie stanowiska w kraju, które w trakcie wykonywania swoich funkcji w sposób zawiniony naruszyły konstytucję albo inne ustawy. O.k. użytkowana jest wobec prezydenta, premiera, ministrów i wyższych urzędników administracji publicznej. Odpowiadają oni lub przed parlamentem, odpowiednio z procedurą impeachment, lub przed organem typu Trybunał Stanu (jak w Polsce czy Francji). O.k. jest szczególnego rodzaju metodą realizacji odpowiedzialności politycznej

Czym jest odpowiedzialność konstytucyjna znaczenie w Słownik O .