obywatelskie obowiązki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obowiązki Obywatelskie

Definicja Obywatelskie Obowiązki: ogół konstytucyjnie ustanowionych nakazów dot. obywateli danego państwie. W Polsce każdy obywatel zobowiązany jest do: dochowania wierności ojczyźnie, ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, na przykład podatków; dbania o stan środowiska naturalnego i odpowiedzialności za wywołane szkody. Od o.o. należy odróżnić wymóg prawny, który swoim adresatom może nakazywać lub zakazywać określony sposób postępowania poprzez wyznaczone normy prawne. W systemie prawnym jest sporo ustaw, które nakładają określone wymagania na obywateli na przykład kodeks drogowy czy prawo adm. Naruszenie obowiązku prawnego zawsze pociąga za sobą określone skutki, na przykład karę pozbawienia wolności, grzywny, mandat albo konfiskata mienia

Czym jest obywatelskie obowiązki znaczenie w Słownik O .