normy obyczajowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obyczajowe Normy

Definicja Normy Obyczajowe: ustalone i obowiązujące w danym środowisku społ. reguły postępowania. N.o. są metodą kontroli społ., których nieprzestrzeganie zagrożone jest wieloma sankcjami ze strony ekipy. N.o. mogą dotyczyć zarówno spraw drugorzędnych (na przykład metody ubierania się), jak i wynikających z przy-
jętych zasad współżycia społ. (na przykład na-
piętnowane jest kłamstwo, pomówienie, oczernianie). Reakcje na nieprzestrzeganie n.o. mogą być różne. Naruszenie n.o. nie jest karane poprzez prawo, ale poprzez opinię i poprzez sankcję moralną. N.o. są więc regulatorem zachowań społ. istotnych dla przebiegu życia w ekipie. Ich nierespektowanie zagraża spójności wewn. ekipy. Zobacz także norma moralna

Czym jest normy obyczajowe znaczenie w Słownik N .