nietykalność osobta co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Osobista Nietykalność

Definicja Nietykalność Osobista: jedno z fundamentalnych, konstytucyjnie zagwarantowanych praw obywat. opierające na zakazie pozbawienia albo ograniczenia wolności, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie. Pozbawienie wolności, w przekonaniu kodeksu postępowania karnego, może nastąpić na mocy postanowienia sądu albo prokuratora. Bezpodstawne pozbawienie wolności uprawnia do żądania stosownego odszkodowania. Zobacz także zatrzymanie

Czym jest nietykalność osobista znaczenie w Słownik N .