co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Age New

Definicja New Age: ogół praktyk życiowych, idei, ruchów społ. czy kultów rel., które wyrosły z nastrojów związanych z końcem XX w. NA jako ruch kulturowy powstał w opozycji do świata opanowanego poprzez technikę, gdzie tradycyjne wartości wypierane są poprzez dążenie do zaspokajania wyłącznie potrzeb materialnych. "Nowa era" pozwoli człowiekowi zrealizować wszelakie odwieczne tęsknoty i zastosować dane mu poprzez Stwórcę możliwości. Wg zwolenników NA wszechświat ma duchową naturę i tworzy jedną całość, a człowiek jako jego część jest zdolny do odkrycia tajemnicy szczęścia. Jednym ze środków prowadzących do samopoznania i wyjaśnienia wszystkich niewytłumaczalnych zjawisk ma być, prócz medytacji, poznanie wcześniejszych wcieleń. Dlatego także wyrosłe na gruncie NA koncepcje naukowe zajmują się poszukiwaniem uzasadnień wskazujących na jednolitość porządku świata przyrody ożywionej i nieożywionej i obejmują badania dotyczące parapsychologicznych możliwości człowieka. Dlatego ruch NA obejmuje: astrologię, alternatywne szkoły leczenia, zainteresowania światem roślin, zwierząt czy minerałów,
a również fascynacje kult. egzotycznymi, zwł. wschodnimi. Na gruncie NA wyrosła także koncepcja funkcjonowania społ., opisana
w programowej dla tego ruchu książce
M. Ferguson Sprzysiężenie Wodnika. Autorka przewiduje w niej, Iż w"nowej erze" ulegną przeobrażeniu dzisiejsze struktury polit. i style rządzenia. Znikną mocne rządy,
a władza zostanie zdecentralizowana i oparta na consensusie. NA przeważnie zamiennie używa się z nazwą Era Wodnika, która wywodzi się z jednego z gwiazdozbiorów zodiaku. Ziemia ok. 4 tys. lat temu znajdowała się pod znakiem Barana, poprzez ostatnie 2 tys. lat pod znakiem Ryb, a po roku 2000 będzie pod wpływem Wodnika

Czym jest New Age znaczenie w Słownik N .