narodowość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Narodowość

Definicja Narodowość: identyfikowany z obywatelstwem albo z etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społ. danego państwa, a więc mniejszościami nar. W prawie międzynarodowym nie ma precyzyjnej definicji mniejszości. Dokumenty jedynie określają, Iż w krajach, gdzie istnieją "osoby należące do mniejszości etnicznych, religijnych albo językowych nie będą pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii i posługiwania się własnym językiem" (art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork 1966), a również "zapewni się im warunki rozwijania ich tożsamości" (Deklaracja ONZ, Nowy Jork 1992)

Czym jest narodowość znaczenie w Słownik N .