naród co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Naród

Definicja Naród: ogromna, trwała zbiorowość ludzka połączona więzią etniczną i hist.-kulturową, charakteryzująca się wykrystalizowanym poczuciem świadomości narod. i zdolnością jej przekazywania kolejnym pokoleniom i dążeniem do utworzenia własnego państwa. W poezji naukowej spotkać można sporo różnych prób definiowania definicje n. W politologii n. to ekipa ludzi żyjąca na ustalonym terytorium, wyodrębniona wspólnym językiem, mająca własną organizację w formie państwa. Ekonomiczna koncepcja ujmuje n. jako zbiorowość ludzi, którego podstawę stanowi ekon. mechanizm. Dla koncepcji antropologicznej bazę stanowią cechy kulturowe nar., na przykład poczucie odrębności tradycji i dziejów, wspólny język, terytorium i świadomość nar. Z punktu widzenia socjologicznego n. to zbiorowość ludzi, która stanowi w pierwszej kolejności wspólnotę idei, wyróżniająca się poczuciem świadomości nar. Czynnikami narodowotwórczymi są: więź historyczna, kulturowa, obyczajowa i wszystkie inne zjawiska, które składają się na tak zwany świadomość nar., wyrażającą się między innymi w solidarności i umiejętności kojarzenia losów osobistych z innymi członkami tej zbiorowości wspólnie z dążeniem do utworzenia własnego państwa. Tym między innymi świadomość nar. jest różna od świadomości etnicznej. Sporne jest z kolei wprowadzenie do def. n. ustalenia wspólnoty języka. Znane są gdyż nar., które posługują się różnymi językami (na przykład Szwajcarzy) albo takie, które nie wyodrębniają się własnym językiem (na przykład Austriacy, Niemcy, Anglicy, Australijczycy). Bywa zawodne również kryterium wspólnoty terytorium. Istnieją przecież nar. żyjące w znacznym rozproszeniu (na przykład n. żydowski, palestyński) i takie, które dążą do utworzenia własnego państwa (na przykład Kurdowie), którzy korzystają z uprawnień i zabezpieczeń norm prawa międzynarodowego o samostanowieniu n., jest to prawa do decydowania o swoim losie. Nie znaczy to jednak możliwości naruszania praw innych n. ani zakłócania pokojowego ładu międzynarodowego, a również podejmowania działań o charakterze separatystycznym czy partykularnym

Czym jest naród znaczenie w Słownik N .