jean monnet co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Jean Monnet

Definicja Monnet Jean: franc. polityk i dyplomata, ekonomista i finansista. Po II wojnie świat. zaangażował się aktywnie w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem planu R. Schumana, otwierającego sposobność współpracy franc.
-niem. w dziedzinie węgla i stali w ramach organizacji Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1955 założył Komi-
tet Akcji na rzecz Stanów Zjednoczo-
nych Europy, który podejmował działania wykorzystywane integracji gosp. "szóstki" krajów - członków EWWiS. Przyczynił się do stworzenia w 1957 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Czym jest Monnet Jean znaczenie w Słownik M .

Co znaczy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości:
Porównanie ONZ z siedzibą w Hadze. Złożona jest z 15 sędziów z różnych państw, reprezentujących odmienne mechanizmy prawne. Wybierani są oni poprzez Zebranie Ogólne ONZ i Radę Bezpieczeństwa na 9 lat, co 3 lata monnet jean co znaczy.
Krzyżówka Mussolinii Benito:
Dlaczego faszyzmu, ideolog, dyktator włoski. W 1902 wstąpił do partii socjalist., z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną w 1914. W okresie I wojny świat. walczył w armii wł. W 1919 założył monnet jean krzyżówka.
Co to jest Mobilizacja:
Jak lepiej związanych z przejściem sił zbrojnych państwa ze stanu pokojowego w stan wojenny albo stan wyjątkowy. Bazuje zazwyczaj na powołaniu rezerwistów do czynnej służby wojsk. M. powszechna obejmuje monnet jean co to jest.
Słownik Marka:
Kiedy symbol producenta towaru chroniący przed naśladownictwem albo podrobieniem; dobra m. na przykład samochodu znaczy, Iż jego producent jest uznany na świecie monnet jean słownik.
  • Dodano:
  • Autor: