międzynarodowa liga praw co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowa Liga Praw Człowieka

Definicja Międzynarodowa Liga Praw Człowieka: organizacja utworzona w 1942 w Nowym Jorku. Jej członkami są organizacje nar. i osoby fizyczne z kilkudziesięciu krajów. W początkowej fazie swej działalności wywarła znaczny wpływ na kształt zapisów w Karcie ONZ w odniesieniu praw człowieka, monitorowała pod tym względem mechanizm dekolonizacji. Aktualnie Liga działa nadal na rzecz przestrzegania praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Paktach Praw Człowieka i innych dokumentach ONZ, zachęca do ich przyjmowania poprzez państwa. Jej specjalne misje prowadzą nie tylko badania w państwach łamiących prawa człowieka, lecz także udzielają pomocy ofiarom, organizują ekipy obrońców praw człowieka

Czym jest Międzynarodowa Liga Praw znaczenie w Słownik M .