międzynarodowa helsińska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka

Definicja Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka: organizacja utworzona w 1982 w Wiedniu, zrzesza aktualnie krajowe Komitety Helsińskie z powyżej 20 krajów. Celem IHF jest kontrolowanie przestrzegania poprzez państwa Aktu Końcowego KBWE i wszystkich innych aktów KBWE/OBWE w dziedzinie praw człowieka. Komitety opracowują raporty dotyczące sytuacji w poszczególnych państwach, ich członkowie uczestniczą w procesach sądowych, misjach szczególnych wysyłanych do krajów naruszających prawa człowieka, prowadzą działalność edukacyjną i informacyjną. Polski Komitet Helsiński istnieje od 1982, do 1989 był organizacją podziemną. W 1989 powołał Helsińską Fundację Praw Człowieka. Komitet pozostał ciałem opiniotwórczym. Fundacja prowadzi rozległą działalność, ocenia nowe akty prawne z punktu widzenia praw człowieka, analizuje przypadki naruszeń praw człowieka, udziela pomocy grupom i osobom pokrzywdzonym, podejmuje także inicjatywy ustawodawcze

Czym jest Międzynarodowa Helsińska znaczenie w Słownik M .