mechanizm rynkowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rynkowy Mechanizm

Definicja Mechanizm Rynkowy: wpływ, jaki na cenę danego dobra albo usługi wywiera zapotrzebowanie na rynku; istnieje, gdy cena kształtuje się pod wpływem gry popytu i podaży

Czym jest mechanizm rynkowy znaczenie w Słownik M .