maslow abraham harold co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Harold Abraham Maslow

Definicja Maslow Abraham Harold: amer. psycholog, artysta i czołowy przedstawiciel tak zwany psychologii humanist., której zwolennicy dążyli do zrozumienia zachowania człowieka z punktu widzenia jednostki nie obserwatora. Największy rozgłos przyniosły mu prace dotyczące zaspakajania potrzeb. Stworzona poprzez niego hierarchia potrzeb wywarła spory wpływ na postęp teorii samorealizacji
i praktyki edukacyjnej

Czym jest Maslow Abraham Harold znaczenie w Słownik M .