liberalizm ekonomiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekonomiczny Liberalizm

Definicja Liberalizm Ekonomiczny: forma polityki gosp. prowadząca do jak najmniejszego wpływu państwa na działalność gosp. przedsiębiorstw. Wskutek tego wszystkie problemy ekon. w gospodarce rozwiązywane są poprzez rynek, kon-
kurencję i grę popytu i podaży.
W handlu międzynar. - tworzenie takich struktur integracyjnych, które doprowadzają do jak najswobodniejszego przepływu kapitału, usług, dóbr i tak dalej Zobacz także: integracja ekonomiczna, interwencjonizm państwowy, gospodarka

Czym jest liberalizm ekonomiczny znaczenie w Słownik L .