leseferyzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Leseferyzm

Definicja Leseferyzm: hasło fizjokratów z XVIII w. wyrażające dążenie do wolności gosp. wynikającej z koncepcji prawa natury. Fundamentalne, głoszone poprzez nich idee to: wolność jednostki, prawo do własności, absolutna swoboda gosp. bez żadnej ingerencji państwa. Uważali oni, Iż w interesie społ. jest wyeliminowanie wszelkiej interwencji ( interwencjonizm) państwa w życie ekonom. i pozostawienie jednostce całkowitej wolności gosp. Wg nich tylko wolnokonkurencyjny rynek powinien być jedynym regulatorem realizacji własnych interesów każdej jednostki i całego społ. Kraj miało zapewniać wolność gosp., bezpieczeństwo obywateli i ochronę ich prywatnej własności. Za idealną formę rządów uznawali monarchię dziedziczną. Zasady l. zostały w najpełniejszej postaci urzeczywistnione w W. Brytanii w XIX w., potem nawiązywali do nich zwolennicy neoliberalizmu

Czym jest leseferyzm znaczenie w Słownik L .