lenin włodzimierz ilicz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Lenin Włodzimierz Ilicz, właśc. W.I. Ulianow

Definicja Lenin Włodzimierz Ilicz, Właśc. W.i. Ulianow: ideolog, działacz ros. i międzynar. rewolucyjnego ruchu robotniczego, artysta marksizmu-leninizmu, pierwszy lider ZSRR. Doprowadził na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji do rozłamu partii (1903) na kierowanych poprzez siebie bolszewików i opozycyjnych mieńszewików. W 1917 przejął kierownictwo stworzenia w Piotrogrodzie, które zapoczątkowało rewolucję październikową. Inicjator powołania ZSRR. W pozostawionym testamencie polit. (List do Zjazdów) zalecał odsunięcie J. Stalina od władzy. L. nie kwestionując teorii rewolucji K. Marksa, uważał, Iż to właśnie w Rosji, w w najwyższym stopniu zacofanym państwie kapitalistycznym są warunki do sukcesu proletariackiej rewolucji. Twierdził, Iż zwycięstwo może być dziełem robotników połączonych sojuszem z chłopstwem, którymi przewodzić będzie silnie scentralizowana i zdyscyplinowana partia ( centralizm demokratyczny). Wg L. środkiem do zdobycia i utrwalenia władzy jest dyktatura proletariatu. Koncepcje L. stały się fundamentem komunistycznego totalitaryzmu

Czym jest Lenin Włodzimierz Ilicz znaczenie w Słownik L .