leglatywa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Legislatywa

Definicja Legislatywa: organ władzy ustawodawczej; nazwa nadawana z reguły parlamentowi. Termin związany z podziałem władz. Zadaniem l. jest stanowienie prawa w odróżnieniu do egzekutywy. L. to również ustalenie parlamentu zwyczajnego w przeciwieństwie od konstytuanty

Czym jest legislatywa znaczenie w Słownik L .

Co znaczy Leseferyzm:
Porównanie XVIII w. wyrażające dążenie do wolności gosp. wynikającej z koncepcji prawa natury. Fundamentalne, głoszone poprzez nich idee to: wolność jednostki, prawo do własności, absolutna swoboda gosp. bez legislatywa co znaczy.
Krzyżówka Lassalle Ferdynand:
Dlaczego reformistycznego kierunku w niemieckim ruchu robotniczym; współpracował z K. Marksem. Zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod działania ruchu robotniczego. W 1863 legislatywa krzyżówka.
Co to jest Laicyzacja:
Jak lepiej wyzwalania różnych dziedzin życia społ. i kult. spod wpływu rel. i organizacji kościelnych; nadawanie świeckiego charakteru organizacjom i zjawiskom społ. Powody l. upatrywane są przeważnie w rozwoju legislatywa co to jest.
Słownik Ludowa Inicjatywa Ustawodawcza:
Kiedy bezpośredniej - ustalona liczba obywateli może domagać się wszczęcia postępowania mającego na celu uchwalenie ustawy albo dokonania zmiany konstytucji. Przeciwieństwem l.i.u. jest weto ludowe - prawo legislatywa słownik.
  • Dodano:
  • Autor: