informacyjny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Informacyjny Ład

Definicja Ład Informacyjny: porządek świat.
w dziedzinie przekazu kształtowania informacji. Termin pojawił się na V Konferencji Ruchu Krajów Niezaangażowanych w Colombo (1976), gdzie zażądano utworzenia nowego ł.i., uznając to za sprawę równie istotną jak nowy ład gospodarczy. Precyzowała te sprawy deklaracja UNESCO z 1978, postulując: swobodny obieg i szersze i bardziej zrównoważone rozpowszechnianie informacji, wolność informacji, różnorodność źródeł
i środków informacji, szerzenie idei pokoju i praw człowieka, ochronę dziennikarzy w trakcie wykonywania poprzez nich funkcji. Od tej chwili problem ten był dyskutowany wielokrotnie w ONZ, UNESCO, na konf. krajów niezaangażowanych. Część państw Zachodu, w pierwszej kolejności USA były przeciwne wszelkim regulacjom w tej sprawie uważając, że obrót informacjami musi być sferą kompletnie niezależną, stanowi gdyż obiekt własności prywatnej. W latach 80. pojawiły się nowe technologie, które uczyniły przepływ informacji bardziej popularny, lecz dla rozwiniętych krajów. Dla państw słabo rozwiniętych może to oznaczać większą lukę w komunikowaniu i informacji, a zatem niedostępność ideału społeczeństwa informacyjnego. W praktyce ł.i. jest więc kreowany wyłącznie jednostronnie poprzez państwa tak zwany Północy

Czym jest ład informacyjny znaczenie w Słownik Ł .