walutowy kurs co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Walutowy Kurs

Definicja Kurs Walutowy: cena waluty danego państwie za granicą. K.w. jest ogłaszany poprzez bank centralny i wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadającej jednostce waluty obcej. Ponadto osobno podawany jest kurs kupna i sprzedaży danej waluty. Jeśli k.w. jest ustalany adm. poprzez władze danego państwie, mówimy o k.w. sztywnym, który może jedynie ulegać niewielkim wahaniom w ustalonych granicach. W UE wprowadzono mechanizm odnoszenia waluty krajowej do waluty międzynar. ECU. Gdy k.w. waha się pod wpływem podaży i popytu na daną walutę, bez odgórnego określania jej amplitudy, mówimy o k.w. zmiennym albo płynnym. Kraj może jednak wpływać i tu na kurs przez wpływ na popyt i podaż. Wiążą się z tym działania powiązane z dewaluacją albo rewaluacją waluty

Czym jest kurs walutowy znaczenie w Słownik K .