kryteria kopenhaskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kopenhaskie Kryteria

Definicja Kryteria Kopenhaskie: ustalone na szczycie Porady Europejskiej w Kopenhadze (1993), określają warunki przyjęcia krajów Europy Środk.-Wsch. do UE. K.k. to: stabilność instytucji demokr., praworządność, poszanowanie praw człowieka, ochrona mniejszości nar., funkcjonująca gospodarka rynkowa, gotowość sprostania uwarunkowaniom konkurencji UE, umiejętność do wy-pełniania obowiązków wynikających
z członkostwa i przyjęcie acquis communautaire. Wg k.k. Komisja UE dokonywała przeglądu sytuacji poszczególnych krajów aspirujących do członkostwa, zawierając konkluzje w swym AVIS z VII 1997

Czym jest kryteria kopenhaskie znaczenie w Słownik K .