kościół ewangelicko co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reformowany Ewangelicko Kościół

Definicja Kościół Ewangelicko-Reformowany: zainicjowany poprzez szwajcarskich reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Szwajcarii, Szkocji, Holandii, Niemczech, także w Polsce (około 5 tys. wiernych), a w pierwszej kolejności w stanach zjednoczonych ameryki. Charakterystycznym elementem odmiennym od Kościoła katolickiego czy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) jest prostota kultu, na przykład całkowity brak ozdób w budynku kościoła. Wyznawcy odrzucają realną obecność ciała i krwi Chrystusa w eucharystii, uznają doktrynę predestynacji, wg której Bóg przeznaczył jednych ludzi do zbawienia, drugich na potępienie, dobrymi czynami nie można więc zdobyć łaski, świadczą one jedynie o tym, Iż osoba jest wybrana. Z tych założeń wynika rygoryzm moralny. Kościół reformowany angażuje się w życie publiczne, polit. i społ., co wynika z tezy, że Bóg przenika wszystkie dziedziny życia. Wszystkie istotne decyzje Kościoła rozstrzygane są na synodach, w większości skupiających laikat, a więc świeckich członków Kościoła

Czym jest Kościół Ewangelicko znaczenie w Słownik K .