konstytucjonalizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konstytucjonalizm

Definicja Konstytucjonalizm: 1. wywodzący się z głoszonych w XVIII w. teorii o podziale władzy kierunek w polityce i w nauce prawa konstytucyjnego i gwarancji dla wolnościowych i obywatelskich praw jednostki, uznający za idealną formę rządów władzę monarchy, ograniczoną ramami ustanowionymi poprzez konstytucję w dziedzinie stanowienia prawa na rzecz parlamentu; 2. współcz. termin stosowany dla ustalenia ustroju krajów. opartego na pisanej konstytucji i równoczesnego wyrażenia potwierdzenia dla takiego ustroju; 3. termin użytkowany również na oznaczenie samej tylko praktyki rządów opartych na konstytucji

Czym jest konstytucjonalizm znaczenie w Słownik K .