konkurencja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konkurencja

Definicja Konkurencja: mechanizm, gdzie uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów przez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, lecz również na przykład jakość wyrobu, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Kupujący konkurują, chcąc zdobyć ograniczoną liczba dóbr na rynku, z kolei sprzedający walczą
o kapitał kupujących. K. można podzielić na cenową, a więc związaną z ilością dóbr, które są w stanie kupić nabywcy za określoną kwotę i k. pozacenową, która ustala jakość produktu, styl, cechy wyrobu, jego wskaźniki użytkowe, trwałość udzielanej gwarancji, marki, serwisu czy ewentualnego kredytu. Ponadto istotnym narzędziem współcz. k. jest reklama, promocja, marketing. Zobacz także: oligopol, monopol, rynek

Czym jest konkurencja znaczenie w Słownik K .

Co znaczy Komisja Wyborcza:
Porównanie upoważniony do przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów przedstawicielskich albo prezydenta. Do zadań k.w. należy zwłaszcza: przeprowadzenie głosowania, czuwanie nad konkurencja co znaczy.
Krzyżówka Komitet Regionów:
Dlaczego Wspólnoty Europejskiej powołana traktatem o UE, działa od 1994. Reprezentuje powyżej 200 regionów euro., zasiada w nim 222 przedstawicieli tychże regionów i samorządów lokalnych. Jako organ doradczy konkurencja krzyżówka.
Co to jest Koreański Konflikt:
Jak lepiej było ustalanie się po II wojnie świat. stref wpływów pomiędzy ZSRR i USA. Korea pozostawała wówczas w strefie okupacyjnej obu mocarstw. W 1948 prowincje pd. pod kontrolą USA proklamowały konkurencja co to jest.
Słownik Kościół Ewangelicko-Reformowany:
Kiedy poprzez szwajcarskich reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Szwajcarii, Szkocji, Holandii, Niemczech, także w konkurencja słownik.
  • Dodano:
  • Autor: