komitet regionów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Regionów Komitet

Definicja Komitet Regionów: organizacja Wspólnoty Europejskiej powołana traktatem o UE, działa od 1994. Reprezentuje powyżej 200 regionów euro., zasiada w nim 222 przedstawicieli tychże regionów i samorządów lokalnych. Jako organ doradczy opiniuje decyzje Porady i Komisji Europejskiej
dot. polityki regionalnej i konkretnych regionów, współpracuje z funduszami strukturalnymi, między innymi Europejskim Funduszem Socjalnym, Funduszem Kohezyjnym. Jego rola może wzrastać
stosunkowo rozwoju regionów

Czym jest Komitet Regionów znaczenie w Słownik K .