komja wyborcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborcza Komisja

Definicja Komisja Wyborcza: zespół ludzi upoważniony do przygotowania, organizacji
i przeprowadzenia wyborów do organów przedstawicielskich albo prezydenta. Do zadań k.w. należy zwłaszcza: przeprowadzenie głosowania, czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego i określenie wyników głosowania. Zobacz także Państwowa Komisja Wyborcza

Czym jest komisja wyborcza znaczenie w Słownik K .