kolonializm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kolonializm

Definicja Kolonializm: polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w polit. i ekon. zależności państw słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków K. to także mechanizm rządów oparty na takiej polityce. Zdarzenie narodziło się w okresie odkryć geogr. (XIV i XV w.). Mechanizm podziału świata został usankcjonowany prawnie. W ramach porozumień międzynar. (pierwsze to traktat z Tordesillas
z 1494) uznawano za dozwolone aneksje, handel terytoriami, podporządkowanie zamorskiej ludności władzy metropolii kolonialnych. Pozyskane terytoria miały różny status, były to kolonie, protektoraty, kondominia, terytoria mandatowe i obszary powiernicze, zarządzano nimi za
pomocą adm. kolonialnej albo uzależnio-
nych od kolonizatorów lokalnych struktur krajów. bądź plemiennych. Ostateczny ich podział nastąpił w latach 70. XIX w., obejmując Afrykę, Azję i Amerykę, co stanowiło około 55% pow. świata. Kolonie były zapleczem surowcowym i rynkiem zbytu dla metropolii, również rynkiem taniej siły roboczej w momencie niewolnictwa. W rezultacie ich postęp był zahamowany albo następował bez pośpiechu i w nienaturalny sposób. Efektem wyzysku była monokulturowa gospodarka, nędza i zacofanie ludności, nienaturalne granice państw dzielące ekipy etniczne, wstrzymane mechanizmy nar., państwowotwórcze, społ. Mechanizm dekolonizacji przyspieszyła I i II wojna świat., jednak jeszcze po zakończeniu II wojny świat. powyżej 25% pow. globu pozostawało w zależności kolonialnej od Australii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Nowej Zelandii, USA, W. Brytanii, Związku Południowej Afryki. Karta Narodów Zjednoczonych określała wyraźnie, Iż warunkiem rozwoju terytoriów niesamodzielnych jest uzyskanie samodzielności. Mechanizm dekolonizacji został aktualnie praktycznie skończony

Czym jest kolonializm znaczenie w Słownik K .