kohl helmut co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Helmut Kohl

Definicja Kohl Helmut: niem. polityk, od 1973 przew. partii chrześcijańskich demokratów (CDU). W latach 1969-76 premier Nadrenii-Palatynatu. 1982-98 kanclerz Niemiec. Zwolennik umiarkowanej polityki gosp.-społ., co pozwoliło na utrzymywanie się koalicji CDU(CSU)/FDP u steru rządów poprzez sporo lat (sukcesy w wyborach 1987, 1990, 1994). Zapisał się na trwałe w historii dzięki polityce zagr. i przyczynieniu się do zjednoczenia Niemiec. Był zdecydowanym zwolennikiem zacieśniania integracji euro., utworzenia UE, szybkiej Unii Gosp. i Walutowej. W tym celu ściśle współpracował z Francją. Jednocześnie prowadził aktywną politykę wsch., dążąc do odprężenia w relacjach z ZSRR, Polską, NRD. W XI 1989 przedstawił własny 10-punktowy program zjednoczenia RFN z NRD, wykazał determinację
i konsekwencję w realizacji tego zadania w jak najkrótszym czasie. Rozwinął przyjazne relacje z ZSRR, a w dalszym ciągu Rosją, współtworzył mechanizm pełnej normalizacji i współpracy z Polską ( traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy i traktat o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy), przyczynił się do umocnienia roli Niemiec w Europie
i w świecie dzięki równie dobrym relacjom ze Stanami Zjedn. Jego pozycja została podważona dopiero w okresie wyborów 1998 z racji na rosnący kryzys gosp. i problemy społ. powiązane w pierwszej kolejności z kosztami transformacji wsch. państw związkowych. Po wyborach 1998 utracił władzę na rzecz koalicji socjaldemokratów i Zielonych pod kierunkiem G. Schrdera. W późniejszych latach na postać K. padł cień związany z ujawnieniem nieprawidłowości wfinansowaniu CDU

Czym jest Kohl Helmut znaczenie w Słownik K .