kodeks postępowania karnego co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Karnego Postępowania Kodeks

Definicja Kodeks Postępowania Karnego: usystematyzowany zestaw regulaminów, wydany w formie ustawy, regulujący zasady procesowe w kwestiach karnych należących do właściwości sądów. Regulaminy te mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, by: a) sprawca przestępstwa został odnaleziony i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie została skazana ( zasada domniemania niewinności), b) podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowiły określenia faktyczne ( zasada prawdy materialnej), c) sprzyjał zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i umacniał poszanowanie prawa

Czym jest kodeks postępowania karnego znaczenie w Słownik K .