jednolity rynek europejski co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejski Rynek Jednolity

Definicja Jednolity Rynek Europejski: zintegrowany rynek, którego granice wyznaczają granice zewnętrzne UE (tak zwany rynek wewn. UE). Program jego utworzenia zawarty był w Białej Księdze
z 1985. Fundamentalną przesłanką powstania JRE było umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewn. państw UE. Zobacz także Europejski Region Gospodarczy

Czym jest Jednolity Rynek Europejski znaczenie w Słownik J .