jednolitość władzy państwowej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwowej Władzy Jednolitość

Definicja Jednolitość Władzy Państwowej: zasada oparta na założeniu, że cały aparat państwowy winien być podporządkowany jednemu organowi naczelnemu. Może to być, jak w krajach feudalnych, organ jednoosobowy na przykład monarcha albo wieloosobowy, zazwyczaj parlament, jako wyraziciel woli ludu. Takie rozwiązanie przewidywała w drodze rewolucji francuskiej na przykład konstytucja jakobińska z 1793 i Komuna Paryska z 1871. W krajach mechanizmu realnego socjalizmu wprawdzie oficjalnie uznawano nadrzędną pozycję parlamentu, naprawdę jednak j.w.p. umożliwiała sprawowanie władzy partii komunistycznej, której podlegały wszystkie organy państwowe i organizacje społ. Zasada j.w.p. jest charakterystyczna dla krajów niedemokratycznych, przeciwstawna koncepcji podziału władz

Czym jest jednolitość władzy państwowej znaczenie w Słownik J .