paweł co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ii Paweł Jan

Definicja Jan Paweł Ii: K. Wojtyła (1920 - 2005) papież od 1978. Wyświęcony w 1946, doktorat z teologii dostał po studiach w Louvain i Rzymie, wykładał w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kardynałem został w 1967. Jako papież w dziedzinie stosunków zewn. i społ. doktryny Kościoła kontynuował politykę otwarcia na świat. Wyrażało się to w nieustannych podróżach i poparciu dla wolności i sprawiedliwości społ., aczkolwiek bez akceptacji dla idei bardziej radykalnych, jakie głosiła teologia wyzwolenia. Angażował się
w sytuację Europy Środk.-Wsch., między innymi i z jego aktywnością wiąże się osłabianie reżimu komunist., szczególnie
w Polsce. Pod względem metod działania, otwartości w kontaktach z ludźmi, ustanowił nowoczesny wzorzec papieża. Równocześnie w sferze wewnątrzkościelnej i odnosząc się do życia katolików zaprezentował tradycjonalizm i konserwatyzm, poparcie dla integryzmu, za co ze strony reformatorskich prądów
w Kościele zach. jest oceniany jako przedstawiciel fundamentalizmu

Czym jest Jan Paweł II znaczenie w Słownik J .