inicjatywa środkowoeuropejska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Środkowoeuropejska Inicjatywa

Definicja Inicjatywa Środkowoeuropejska: forma współpracy regionalnej krajów Europy Środk.-Wsch. i Pd., zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i min. spraw zagr. Austrii, Węgier, Włoch i Jugosławii. Wówczas grupę tę nazwano Quadragonale. Po przyjęciu w 1990 Czechosłowacji - Pentagonale, a od 1991, po wstąpieniu Polski - Heksagonale. Po wyodrębnieniu się Czech i Słowacji, Chorwacji
i Słowenii zaczęto użytkować uniwersalną nazwę - IŚ. Zróżnicowana przypadek krajów członkowskich uniemożliwiła ściślejsze formy współpracy. IŚ pozostaje forum konsultacyjnym, koordynując współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska, kult., edukacji, transportu, telekomunikacji, średnich i małych przedsiębiorstw. Taka formuła umożliwia przyjmowanie następnych krajów - od 1996: Albanii, Bułgarii, Rumunii, Białorusi, Ukrainy; od 1997 - Mołdawii

Czym jest Inicjatywa Środkowoeuropejska znaczenie w Słownik I .