indywidualizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Indywidualizm

Definicja Indywidualizm: stanowisko przyznające ważne znaczenie jednostce, która ma zawsze pierwszeństwo wobec interesów i potrzeb zbiorowości. W polityce i. zakłada, Iż każda jednostka ma prawo do nieskrępowanego rozwoju, szacunku i równego traktowania. Dlatego
także kraj powinno służyć postępowi
i pomyślności każdego człowieka. W teoriach indywidualistycznych władza utożsamiana jest z zespołem regulaminów i norm prawnych, a "wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone". W gospodarce
i. postuluje, by kraj nie ingerowało w działalność ekon. jednostek. Za artystów nowożytnego i. uważane jest J. Locke`a, T. Hobbesa i J.J. Rousseau. Ich poglądy stały się fundamentem liberalnej koncepcji ustroju państwa

Czym jest indywidualizm znaczenie w Słownik I .