etos co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Etos

Definicja Etos: termin zaczerpnięty z socjol. kult. Znaczy styl życia akceptowany poprzez daną zbiorowość oparty na przyjętej hierarchii wartości, przejawiający się w wypowiadanych wprost sądach albo w postawach
i zachowaniach jej członków. Definicja e. użytkowane jest jedynie odnosząc się do danej społ. E. objawia się na przykład w aprobowanych formach rozwiązywania poprzez grupę konfliktów (pokojowo albo zbrojnie), w sposobach traktowania poszczególnych jednostek w danej ekipie, w podejściu do edukacji, wychowania, pracy itp

Czym jest etos znaczenie w Słownik E .