co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Eta

Definicja Eta: (Euzkadi Te Azkatasuna - Baskijski Państwo i Wolność) - organizacja Basków przez działania zbrojne i terroryzm walcząca od 1959 o niezależność od Hiszpanii. Baskonia jest hist. krainą na pograniczu hiszp.-franc., zamieszkaną poprzez około 2 mln ludzi. Idea niepodległości zrodziła się tu przy końcu XIX w.
z inicjatywy S. Arana y Goiri. Autonomię uzyskaną w 1936 zniósł gen. Franco po wojnie domowej. ETA podjęła dzia-łania zbrojne przeciw władzom cywilnym i wojsk., policji hiszp., stając się błyskawicznie jedną z w najwyższym stopniu znanych w Europie organizacji terrorystycznych, zwalczanych razem poprzez rządy Francji i Hiszpanii. Nie zaprzestała działalności po Zgonu Franco i przywróceniu Baskonii pełnej autonomii w 1979

Czym jest ETA znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Emerytura:
Porównanie wynagrodzenie miesięczna przysługująca pracownikowi (albo jego rodzinie) po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny osiąga się w Polsce: mężczyźni - 65 eta co znaczy.
Krzyżówka Etos:
Dlaczego z socjol. kult. Znaczy styl życia akceptowany poprzez daną zbiorowość oparty na przyjętej hierarchii wartości, przejawiający się w wypowiadanych wprost sądach albo w postawach i zachowaniach jej eta krzyżówka.
Co to jest Elizejski Pałac:
Jak lepiej zbudowany w 1718, od 1873 siedziba prezydentów Francji w Paryżu przy rue du Faubourg St. Honor eta co to jest.
Słownik Ekstremizm Polityczny:
Kiedy okazywanie skrajnych poglądów poprzez osoby, partie polit. i inne organizacje i wykorzystywanie radykalnych środków dla osiągnięcia zakładanych celów polit., ideowych, czy ekon. Ekstremiści mogą eta słownik.
  • Dodano:
  • Autor: