estonia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Estonia

Definicja Estonia: Republika Estońska (Eesti Vabariik), kraj w Europie płn.-wsch., nad Bałtykiem. Pow. 45 200 km2, ludność 1700 tys. (1994), 61,5% Estończyków, 30,3% Rosjan. Stolica Tallin. Ustrój - rep. parlamentarna. Od początku XVIII w.
E. wchodziła w skład imperium ros., niepodległość zdobyła po I wojnie świat.,
a utraciła w momencie wybuchu II wojny.
W 1940 została oficjalnie inkorporowana do ZSRR, 1941-45 pod okupacją niem. i ponownie, od 1944 wcielona jako rep. do ZSRR. W 1990 ogłosiła suwerenność, która została potwierdzona poprzez 77,8% ludności w referendum z 1991, członek ONZ, odmówiła przystąpienia do Wspólnoty Niepodległych Krajów, zgłosiła z kolei swój akces do UE, wyraziła zainteresowanie członkostwem w NATO, co wywołuje zdecydowany opór Rosji. Efekt osiągnęła w staraniach o członkostwo w Unii, gdyż Komisja Eu-ropejska w swym AVIS oceniła moż-liwość rozpoczęcia z E. negocjacji w pierwszej turze, począwszy od IV 1998. Fundamentem stało się spełnienie wymagań demokratyzacji mechanizmu polit., zaawansowanie reform i znaczący przyrost gosp

Czym jest Estonia znaczenie w Słownik E .