estonia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Estonia

Definicja Estonia: Republika Estońska (Eesti Vabariik), kraj w Europie płn.-wsch., nad Bałtykiem. Pow. 45 200 km2, ludność 1700 tys. (1994), 61,5% Estończyków, 30,3% Rosjan. Stolica Tallin. Ustrój - rep. parlamentarna. Od początku XVIII w.
E. wchodziła w skład imperium ros., niepodległość zdobyła po I wojnie świat.,
a utraciła w momencie wybuchu II wojny.
W 1940 została oficjalnie inkorporowana do ZSRR, 1941-45 pod okupacją niem. i ponownie, od 1944 wcielona jako rep. do ZSRR. W 1990 ogłosiła suwerenność, która została potwierdzona poprzez 77,8% ludności w referendum z 1991, członek ONZ, odmówiła przystąpienia do Wspólnoty Niepodległych Krajów, zgłosiła z kolei swój akces do UE, wyraziła zainteresowanie członkostwem w NATO, co wywołuje zdecydowany opór Rosji. Efekt osiągnęła w staraniach o członkostwo w Unii, gdyż Komisja Eu-ropejska w swym AVIS oceniła moż-liwość rozpoczęcia z E. negocjacji w pierwszej turze, począwszy od IV 1998. Fundamentem stało się spełnienie wymagań demokratyzacji mechanizmu polit., zaawansowanie reform i znaczący przyrost gosp

Czym jest Estonia znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Erasmus:
Porównanie UE, wykonywany od 1987, powołany, aby wspierać wymianę studentów pomiędzy państwami członkowskimi. W zakres oferty finansowej wchodzą: programy zamiany studentów i nauczycieli akademickich, stypendia estonia co znaczy.
Krzyżówka Efekt Cieplarniany:
Dlaczego skutków skażenia środowiska naturalnego. Bazuje na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, Iż to estonia krzyżówka.
Co to jest ECU:
Jak lepiej zobacz Europejska Jednostka Monetarna estonia co to jest.
Słownik Engels Fryderyk:
Kiedy działacz polit., współorganizator I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego (marksizmu). Na jego poglądy polit. dominujący wpływ estonia słownik.
  • Dodano:
  • Autor: