engels fryderyk co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Fryderyk Engels

Definicja Engels Fryderyk: niem. myśliciel i działacz polit., współorganizator
I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego (marksizmu). Na jego poglądy polit. dominujący wpływ wywarł pobyt w Anglii, gdzie wydał pracę Położenie klasy robotniczej
w Anglii. W 1848 na zlecenie Związku Komunistów wspólnie z K. Marksem napisał Manifest komunistyczny, gdzie wyłożył fundamentalne założenia marksizmu i program walki z kapitalizmem. E. jest autorem wielu dzieł dających podstawę rewolucyjnej teorii proletariatu, problematyki walki klas, a również zagadnieniom z zakresu historii i wojskowości. Zmarł (w Londynie) jako niekwestionowany lider lewicy w międzynar. ruchu robot

Czym jest Engels Fryderyk znaczenie w Słownik E .