emigracja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Emigracja

Definicja Emigracja: dobrowolne opuszczenie państwie rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi, zdarzenie powiązane z powodami polit. albo ekon. E. polit. jest rezultatem ucisku polit. w państwie rodzimym, niezgody na akceptację istniejącego reżimu polit. albo niemożności pozostania w państwie z racji na opozycyjne poglądy. E. ekon. wiąże się
z poszukiwaniem pracy niezbędnej do przeżycia albo dążeniem do polepszenia warunków życiowych. E. może być korzystna dla państwie przyjmującego albo sprzeczna z narodowym interesem. Emigranci organizują się na obczyźnie, niekiedy powołują zalążki instytucji polit., mogą stanowić lobby na rzecz własnych in-
teresów albo na rzecz ojczyzny, którą opuścili. Polska była poprzez lata typowym państwem emigracyjnym, od lat 90. na szerszą skalę rozpoczyna się także pojawiać zdarzenie imigracji i powrotu emigrantów. E. może mieć także charakter nielegalny, czemu aktualnie zapobiegają umowy o readmisji

Czym jest emigracja znaczenie w Słownik E .