emerytura co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Emerytura

Definicja Emerytura: dożywotnia wynagrodzenie miesięczna przysługująca pracownikowi (albo jego rodzinie) po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny osiąga się w Polsce: mężczyźni - 65 lat, kobiety - 60 lat, a moment zatrudnienia musi wynosić adekwatnie 25 i 20 lat. Istnieją także zawody nie wymagające warunku wieku, na przykład nauczyciele mogą dostać e. po 30 latach pracy. Składki na e. pobierane są z wynagrodzenia pracownika w całym okresie jego pracy poprzez ZUS. Ponadto istnieje sposobność ubezpieczenia emerytalnego w komercyjnych Funduszach Emerytalnych.W 1999 wprowadzony został w Polsce nowy mechanizm emerytalny. Złożona jest on z tak zwany 3 filarów. I filar jest oparty, podobnie jak w starym systemie, na przepływie składki od pracujących do emerytów. Jednak wysokość świadczenia będzie ściśle związana z odnotowaną na indywidualnym koncie sumą odprowadzonych składek. Do I filaru odpływa około 2/3 obowiązkowej składki emeryt. II filar - kapitałowy bazuje na tym, Iż część składki jest bezpiecznie inwestowana w ramach tak zwany funduszy emerytalnych. Z tych pieniędzy będzie później wypłacana część e. Inwestycje te będą także powiększać zasoby kapitałowe polskiej gospodarki i pobudzać jej postęp. Do II filaru wpływa około 1/3 składki emeryt. III filar obejmuje wszelakie formy dobrowolnych ubezpieczeń, w tym wybrane wspierane poprzez kraj (na przykład Pracownicze Programy Emerytalne). Nowy mechanizm emerytalny jest wprowadzony w odmienny sposób dla różnych grup wiekowych. Osoby urodzone przed 1 I 1949 i obecni emeryci otrzymują e. wg dotychczasowych zasad. By zapewnić tej ekipie wypłacanie świadczeń w ustawowo określonej wysokości ZUS jest dofinansowany środkami pochodzącymi z prywatyzacji. Osoby urodzone po 31 XII 1948 i przed 1 I 1969 mogą wybrać, czy chcą ulokować własne składki w I filarze, czy także podzielić ją między I i II filar. Osoby urodzone po 31 XII 1968 są obowiązkowo objęte nowym systemem. Ich e. pochodzić będzie z I i II filaru

Czym jest emerytura znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Ekologizm:
Porównanie działań polit. i społ., których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia w zgodzie z naturą, między innymi korzystania z nieskażonej emerytura co znaczy.
Krzyżówka Emancypacja:
Dlaczego zależności, podwładności, ucisku. W starożyt. Rzymie e. oznaczała usamodzielnienie, oswobodzenie się syna spod władzy ojca. Aktualnie e. znaczy równouprawnienie i przeważnie kojarzona bywa z e emerytura krzyżówka.
Co to jest Engels Fryderyk:
Jak lepiej działacz polit., współorganizator I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego (marksizmu). Na jego poglądy polit. dominujący wpływ emerytura co to jest.
Słownik Environlink Network:
Kiedy świecie ekol., komputerowe centrum informacyjne. Współpracuje z nim blisko 2 mln osób z powyżej 100 państw. W sieci znajdują się pełne dane dotyczące aktualnego stanu i problemów związanych ze emerytura słownik.
  • Dodano:
  • Autor: