elita co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Elita

Definicja Elita: ekipa ludzi, która
ze względu posiadanych dóbr, pełnionych funkcji albo pewnych cech zajmuje uprzywilejowaną pozycję w relacji do reszty społ. W socjologii - każda, najwyżej umiejscowiona ekipa w jakiejś społeczności, którą odznacza między innymi rozmiar wpływów i zakres władzy polit. i społ., dlatego odznacza się: e. władzy - grupę polityków, wojskowych, przedstawicieli wielkiego kapitału i specjalistów zajmujących najwyższe stanowiska w kraju i podejmujących i egzekwujących wszystkie główne decyzje polit.
i ekon. i e. polityczną - grupę osób, zajmujących istotne urzędy albo piastujących strategiczne stanowiska w organizacjach spoza struktur państwa, mogących wpływać na politykę i kształtować ją. Zobacz także elit teoria

Czym jest elita znaczenie w Słownik E .