elit teoria co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Teoria Elit

Definicja Elit Teoria: koncepcja socjol. akcentująca istnienie podziału społ. na rządzących i rządzonych. Artystami t.e. byli
V. Pareto i G. Mosca. Odpowiednio z założeniami t.e. w każdym społ. istnieje zorganizowana, niewielka ekipa osób, która przechwytuje całą władzę i narzuca swe decyzje, poglądy, idee i przekonania znacząco liczniejszej, lecz biernej większości. Postęp społ. to wynik zmian zachodzących w składzie elit i ich stałej cyrkulacji. Historia jest więc stałym procesem walki o władzę i zamiany elit. Zobacz także elita

Czym jest elit teoria znaczenie w Słownik E .